Kinderen

Veranderen doe je niet alleen. In de coaching van Instituut Sprinng in het algemeen en de Leiderschapstraining in het bijzonder is er veel aandacht voor de kinderen. Zij ervaren de verandering immers als onderdeel van het gezin en voor zichzelf persoonlijk.

Voor hen is er een individueel traject en een groepsprogramma waarin ze de kinderen van andere deelnemers aan de Leiderschapstraining ontmoeten en samen aan de slag gaan. Samen met leeftijdgenoten ontdekken ze wat voor hun werkt. De kinderen volgen hun eigen programma en zullen bijvoorbeeld in de relatieweek van hun ouders enkele dagen aansluiten om als gezin elkaar weer opnieuw te ontmoeten. Er is steeds begeleiding van het betrokken en vrolijke team dat hen helpt samen met de ouders (of pleegouders) te groeien.

Speciaal programma voor kinderen

De begeleiding is uiteraard volledig afgestemd op de wensen en behoeften van kinderen en ouders. Bovendien sluit het programma aan bij hun leeftijd en beleving. In de begeleiding gaan we (grofweg) uit van een verdeling in leeftijdklassen: 7-12 jaar en 12-16 jaar en 16-21 jaar. Die klassen krijgen weer gerichte begeleiding en daarvoor organiseert Instituut Sprinng kinderbijeenkomsten. Meestal worden die op middagen in het weekend gehouden, maar dat wordt bepaald in overleg met kinderen en ouders.
Voor de jonge kinderen onder de 7 jaar is geen speciaal traject ontwikkeld. In overleg met de ouders zal worden afgestemd wat wij voor hun kunnen betekenen.